قبلی
بعدی

بانک کتاب طلایی

در چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی و روی آوردن افراد به سمت اینترنت مشاغل، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات رسانی از طریق سایت خود به مخاطبان جدید ترین اخبار تغییرات در سیستم و خدمات خود را ارائه می‌دهند یا محصولات‌شان را به فروش می‌رسانند. کتاب طلایی نیز برای رفاه حال دانش آموزان از طریق سایت خود که با نام کتاب طلایی است به صورت آنلاین کتب درسی و کتاب‌های کمک درسی مخصوص دانش آموزان را بفروش می‌گذارد.

پیشنهاد لحظه ای

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

این کتاب هر بخش از درس را به صورت کامل توضیح داده است. در ادامه سوالات تشریحی برای درک فرایند حل سوال و منطق پاسخ گویی آورده شده و سپس سوالات تستی به صورت طبقه بندی شده موجود می باشند تا به صورت پله پله با درک نکات مطرح شده در هر سوال، بتوانید حتی به سخت ترین سوالات حسابان نیز پاسخ دهید.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...